หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
Potang Subdistrict Administrative Organization
 
สภาพสังคม
 
 
สภาพสังคม
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบอาชีพเสริม เช่น ทำ ดอกไม้ประดิษฐ์ ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และ ประชาชนในตำบลโพแตงยังอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

วัด จำนวน 3 แห่ง
 
การศึกษาในตำบล
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพแตง จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้

โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย
 
การสาธารณสุขในตำบล
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์แตง จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ จัดทำ ดอกไม้ประดิษฐ์ กระเป๋าผลิตจากผักตบชวา เป็นต้น
ภาษาถิ่น ส่วนมากพูดภาษาไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-704-111
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อำเภอ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035-704-111
จำนวนผู้เข้าชม 425,095 เริ่มนับ 19 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com