หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบรืหารส่วนตำบลโพแตง เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง เรื่อง โครงการสัตว์ คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบรืหารส่วนตำบลโพแตง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 114  
 
  (1)