หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
Potang Subdistrict Administrative Organization
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง  
 

    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง ประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 2  ครั้งที่1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 17 และการจัดทำแผนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)


ลงโดย
นายชิต หัสชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09.20 น. โดย คุณ นภาภรณ์ รุจิวรรณ

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-704-111
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อำเภอ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035-704-111
จำนวนผู้เข้าชม 425,062 เริ่มนับ 19 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com