กิจกรรม
ข่าวสาร
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
Potang Subdistrict Administrative Organization
 
ข่าวสาร
 
 
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/rv68cw
 
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อำเภอบางไทร  
 

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือ ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 24.00 น. เพื่อทางองค์กรของเราจะใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ ดำเนินการ และปรับปรุงระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
https://itas.nacc.go.th/go/eit/rv68cw

ขอบพระคุณครับ/ค่ะ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 13.54 น. โดย คุณ สุภาวดี สีแก้ว

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-704-111
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035-704-111
จำนวนผู้เข้าชม 178,607 เริ่มนับ 19 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com