หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
Potang Subdistrict Administrative Organization
 
ข่าวสาร
 
 
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/rv68cw
 
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อำเภอบางไทร  
 

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือ ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 24.00 น. เพื่อทางองค์กรของเราจะใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ ดำเนินการ และปรับปรุงระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
https://itas.nacc.go.th/go/eit/rv68cw

ขอบพระคุณครับ/ค่ะ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 13.54 น. โดย คุณ สุภาวดี สีแก้ว

ผู้เข้าชม 227 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-704-111
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อำเภอ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035-704-111
จำนวนผู้เข้าชม 424,969 เริ่มนับ 19 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com