หน้าแรก

"ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา "

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณเนื้อหาจาก โปสเตอร์ ชุด ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
จาก http://nctc.oncb.go.th

Visitors: 2,717